KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Obowiązek informacyjny na podstawie Art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dating Show Paweł Kuberski z siedzibą Flat 2, Stella Court, Coxford Road SO16 5SL
Southampton
. Dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji na portalu prowadzonym przez Administratora.

 

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania wszelkich czynności związanych z działalnością Dating Show Paweł Kuberski, w tym do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, prowadzenia rozmów pomiędzy użytkownikami portalu, zamieszczania fotografii oraz krótkich filmów przez użytkowników portalu.

 

Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały okres potwierdzonego uczestnictwa, jako członka społeczności zarejestrowanej na portalu, a także po wyrejestrowaniu się, w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia dokonania wyrejestrowania uczestnika z programu prowadzonego w ramach portalu.

 

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Naciśnięcie przycisku "wyrażam zgodę" widocznego podczas rejestracji użytkownika na portalu jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, a także pozwala zostać członkiem portalu prowadzonego przez Dating Show Paweł Kuberski.